Data d’inici: 12/03/2021
Horari:
de 18h a 21h
Dies: dilluns, dimecres i divendres
Finalitza el: 12/04/2021
Lloc:
Al nostre Campus Virtual

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades, amb prioritat per a treballadors en actiu en règim general o autònoms.
Consta d’un total de 30 hores de formació.
Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.
Si la situació ho permet es realitzarà alguna sessió presencial a mode de presentació.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius generals del curs de Resolució de Conflictes:

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics del curs de Resolució de Conflictes:

Comprendre la naturalesa dels conflicte
– Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacios
– Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflies
– Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflics
– Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable
– Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
– Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adhient
– Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable

Continguts del curs de Resolució de Conflictes:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
1.1 La comunicació interpersonal
1.2 Tipus de comunicacions
1.3 La comunicació eficaç
1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.
2. Resolució assertiva dels conflictes.
2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç.
2.3 Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
2.4 L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i
negociació eficaç.
3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar
l’empatia.
3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6 Els diferents tipus de conflictes
4. Metodologia per resoldre conflictes.
4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
4.2 La mediació i la negociació.
4.3 Com arribar a acords favorables
5. Els estils de negociació.
5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per
situació.
5.2 Fases de la negociació:
5.3 Preparació de la negociació
5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la
negociació, pla de concessions
5.5 Estudi del mitjà
5.6 Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
5.7 Planificació de la negociació
5.8 Avaluació de la relació de forces La identitat global
5.9 Els valors
5.10 Els estatuts
5.11 Els poders
5.12 Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
5.13 La banda de objectius
5.14 Conducció de la negociació
5.15 Discussió
5.16 La informació en la negociació
5.17 Problemes de forma
5.18 Propostes

Reserva la teva plaça al ☎601 17 95 56, o bé a través d’aquest formulari