Data d’inici: 22 de setembre de 2020
Horari:
de 15.30h a 20.30h
Dies: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres
Lloc:
Al nostre Campus Virtual

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades, amb prioritat per a treballadors en actiu en règim general o autònoms.

Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Consta d’un total de 190 hores de formació.

Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius generals del curs d’Ofimàtica:

Us de les aplicacions ofimàtiques.

Continguts del curs d’Ofimàtica:

Segons Certificat de Professionalitat. Mòdul Transversal.
MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. (190 hores)
 • UF0319 Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic (30 h)
  1. Introducció a l’ordinador (maquinari, programari)
  2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals
  3. Introducció a la cerca d’informació a Internet
  4. Navegació per la World Wide Web
  5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d’informació
  6. Transferència de fitxers FTP
 • UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos. (30 h)
  1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos
  2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document
  3. Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests
  4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l’aspecte del text
  5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l’aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió
  6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part
  7. Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l’aplicació
  8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes
  9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu
  10. Inserció d’imatges i autoformes en el text per millorar-ne l’aspecte
  11. Creació d’estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d’índexs i plantilles
  12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l’aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació
  13. Treball amb documents llargs
  14. Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d’objectes del menú inserció
  15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits
  16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros
 • UF0321 Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. (50 h)
  1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l’aplicació de full de càlcul
  2. Desplaçament pel full de càlcul
  3. Introducció de dades en el full de càlcul
  4. Edició i modificació del full de càlcul
  5. Emmagatzematge i recuperació d’un llibre
  6. Operacions amb rangs
  7. Modificació de l’aparença d’un full de càlcul
  8. Fórmules
  9. Funcions
  10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul
  11. Inserció d’altres elements dins d’un full de càlcul
  12. Impressió
  13. Treball amb dades
  14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits
  15. Importació des d’altres aplicacions del paquet ofimàtic
  16. Plantilles i macros
 • UF0322 Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.(50 h)
  1. Introducció i conceptes generals de l’aplicació de base de dades
  2. Creació i inserció de dades en taules
  3. Realització de canvis en l’estructura de taules i creació de relacions
  4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes
  5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes
  6. Creació d’informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.
 • UF0323 Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació. (30 h)
  1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions
  2. Introducció i conceptes generals
  3. Accions amb diapositives
  4. Treball amb objectes
  5. Documentació de la presentació
  6. Dissenys o estils de presentació
  7. Impressió de diapositives en diferents suports
  8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura

Reserva ja la teva plaça trucant al ☎601 17 95 56 o a través d’aquest formulari