Data d’inici: 19 d’octubre
Horari:
de 9h a 14h
Només 15 places
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

Continguts

 1.  El contracte de treball
  1.1. Definició
  1.2. Objecte i característiques
  1.3. Requisits
 2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
  2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
  2.2. Elaboració i contingut
 3. Rebut de salaris
  3.1. El salari
  3.2. Salari i la seva regulació legal
  3.3. El full de salari com a element de prova
  3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
 4. Nòmines
  4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
  4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
  4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
 5. Cotització a la seguretat social
  5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
  5.2. El càlcul de les bases de cotització

 

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26 o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS