Data d’inici: 04/10/2021
Horari:
de 18h a 21h
Dies: dilluns, dimecres i divendres
Finalitza el: 27/11/2021
Lloc:
Al nostre Campus Virtual
Important: Primera i última sessió presencials

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades amb prioritat per a treballadors en actiu.
Consta d’un total de 30 hores de formació.
Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.
Si la situació ho permet es realitzarà alguna sessió presencial a mode de presentació.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius generals del curs Nòmines i Seguretat Social I:

Continguts del curs Nòmines i Seguretat Social I:

 1. El contracte de treball
  1.1. Definició
  1.2. Objecte i característiques
  1.3. Requisits
 2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
  2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
  2.2. Elaboració i contingut
 3. Rebut de salaris
  3.1. El salari
  3.2. Salari i la seva regulació legal
  3.3. El full de salari com a element de prova
  3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
 4. Nòmines
  4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
  4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
  4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
 5. Cotització a la seguretat social
  5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
  5.2. El càlcul de les bases de cotització
  5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
  5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

Reserva la teva plaça al ☎601 17 95 56, o bé a través d’aquest formulari