Data d’inici: 10 de juny de 2020
Horari:
de 17.30h a 20.30h
Dies: dilluns, dimecres i divendres
Lloc:
Al nostre Campus Virtual

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades, amb prioritat per a treballadors en actiu en règim general o autònoms.
Consta d’un total de 30 hores de formació.
Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius del curs d’Intel·ligència emocional:

Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel•ligència emocional en el treball.
– Aprendre què és la Intel•ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida  nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
– Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.
Objectius específics:
– Identificar el nou enfocament de la intel•ligència per desenvolupar programes d’aplicació en àmbits laborals.
– Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
– Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel•ligència emocional.
– Desenvolupar l’empatia i la comunicació.
– Utilitzar i expressar intel•ligentment les emocions en àmbits professionals
– Aprendre a identificar patrons emocionals pròpis, avaluar la seva repercusió en l’àmbit personal, social i laboral.
– Aprendre a reconèixer les emocions al•liènes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
– Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
– Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

Opcional:
Aquest curs forma part d’un itinerari formatiu* per a millorar les teves habilitats socials:
Coaching 1
Eines per dirigir la teva vida
Intel·ligència emocional
Si vols més informació sobre la resta de cursos només has de clicar a sobre del nom.
*L’itinerari és opcional. Pots inscriure’t en els que vulguis des d’un fins a tots 5.

Continguts del curs d’Intel·ligència emocional:

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens
1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
1.2 Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del
sistema límbic.
2. Consciència emocional .
2.1 Quines són les emocions bàsiques?
2.2 Funcions de cada emoció.
2.3Classificació de les emocions.
3.Habilitats socials
3.1 La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana

Reserva la teva plaça al ☎601 17 95 56, o bé a través d’aquest formulari