Garantia Juvenil

 

garantia juvenilLa Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. Té per objectiu proporcionar a totes les persones en recercar activa de feina, entre 16 y 29 anys, una oportunitat d’ocupació, emprenedoria o acció formativa.

Els seus objectius passen per millorar l’empleabilitat dels joves, augmentar la qualitat i l’estabilitat de l’ocupació, promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral i fomentar l’esperit emprenedor.

Els eixos sobre els quals es vertebra l’Estratègia són: incentivar la contractació i la iniciativa empresarial entre els joves, adequar l’educació i la formació que reben a la realitat del mercat de treball i reduir la taxa d’abandonament escolar primerenc.

Entre els programes de Garantia Juvenil destaquem:

[siteorigin_widget class=”Inked_Buttons_SO_Widget”][/siteorigin_widget]