Categoria: Cursos Page 1 of 3

Gestió de l’estrès

Data d’inici: 8 de novembre de 2019
Horari: 
de 16h a 20h
Lloc:
 C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 20 hores de formació presencial.

L’objectiu del curs és capacitar a l’alumne per identificar les diverses formes d’estrès, ensenyar tècniques de reducció de l’estrès i utilitzar mètodes i eines per organitzar el treball i per una bona gestió del temps.


Contingut del curs:

 1. Què és l’estrès: Aspectes personals i psicosocials.
 2. L’estrès com a problema laboral i psicosocial.
 3. Estratègies de gestió de l’estrès.
 4. Tècniques i recursos per a la gestió de l’estrès.
 5. Bases de l’organització del treball.
 6. Mètodes i eines per organitzar el treball.

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

 

Tapes, canapès i pinxos

Data d’inici: 11 de novembre de 2019
Horari: 
de 9h a 14h
Lloc:
 C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 20 hores de formació presencial.

L’objectiu del curs és obtenir idees i receptes per el·laborar tapes, canapès i pinxos.


Contingut del curs:

 1. Canapès (mise en place)
  1. Trucs en l’elaboració Algunes propostes: salmó , sobrassada, espàrrecs, vegetals, bacallà, pomada de mantega…
 2. Tapes.
  1. Procés d’elaboració i conservació.
  2. Procés de presentació (vaixella i estris per el servei).
  3. Algunes propostes: entrepans de vieira, pop gallega a la meva manera…
 3. Pinxos – Matèries primeres més utilitzades – Tall, confecció, decoració i presentació en safates.
  1. Conservació i receptari. Algunes propostes: patés, torta casar amb figues confitades.

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

 

Tractament de les dades (ACTIC/C7). Nivell mitjà.

Data d’inici: 18 de novembre de 2019
Horari: 
de 15h a 21h
Lloc:
 C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

 

 

 Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 30 hores de formació presencial.

L’objectiu del curs de tractament de la informació numèrica és mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades.


Contingut del curs:

 1. Creació d’ una base de dades senzilla a partir de l’assistent.
 2. Introducció de dades en una base ja existent.
 3. Consultes concretes a partir d’una base de dades.
 4. Formularis senzills a partir de l’assistent.
 5. Informes a partir de taules o consultes de la base de dades amb l’ajut de l’assistent.

   

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell mitjà

Data d’inici: 18 de novembre de 2019
Horari: 
de 15h a 21h
Lloc:
 C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

 

 

 Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 30 hores de formació presencial.

L’objectiu del curs de tractament de la informació numèrica és la creació i l’ús de fulls de càlcul i l’aplicació a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.


Contingut del curs:

 1. Creació i edició d’un full de càlcul per obtenir un document final determinat utilitzant diferents estils i formats.

 2. Representació gràfica dels components d’un full de càlcul.
 3. Funcions bàsiques en un full de càlcul.
 4. Gràfics senzills en un full de càlcul.
 5. Filtres en les dades d’un full de càlcul.

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Ofimàtica 190h

Data d’inici: 6 de novembre de 2019
Horari:
de 8.30h a 14.30h
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 190 hores de formació presencial.

L’objectiu del curs és gestionar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Continguts del curs:

Segons Certificat de Professionalitat. Mòdul Transversal.
MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. (190 hores)
 • UF0319 Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic (30 h)

  1. Introducció a l’ordinador (maquinari, programari)
  2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals
  3. Introducció a la cerca d’informació a Internet
  4. Navegació per la World Wide Web
  5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d’informació
  6. Transferència de fitxers FTP

 

 • UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos. (30 h)

  1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos
  2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document
  3. Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests
  4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l’aspecte del text
  5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l’aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió
  6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part
  7. Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l’aplicació
  8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes
  9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu
  10. Inserció d’imatges i autoformes en el text per millorar-ne l’aspecte
  11. Creació d’estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d’índexs i plantilles
  12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l’aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació
  13. Treball amb documents llargs
  14. Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d’objectes del menú inserció
  15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits
  16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros

 

 • UF0321 Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. (50 h)

  1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l’aplicació de full de càlcul
  2. Desplaçament pel full de càlcul
  3. Introducció de dades en el full de càlcul
  4. Edició i modificació del full de càlcul
  5. Emmagatzematge i recuperació d’un llibre
  6. Operacions amb rangs
  7. Modificació de l’aparença d’un full de càlcul
  8. Fórmules
  9. Funcions
  10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul
  11. Inserció d’altres elements dins d’un full de càlcul
  12. Impressió
  13. Treball amb dades
  14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits
  15. Importació des d’altres aplicacions del paquet ofimàtic
  16. Plantilles i macros

 

 • UF0322 Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.(50 h)

  1. Introducció i conceptes generals de l’aplicació de base de dades
  2. Creació i inserció de dades en taules
  3. Realització de canvis en l’estructura de taules i creació de relacions
  4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes
  5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes
  6. Creació d’informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.

 

 • UF0323 Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació. (30 h)

  1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions
  2. Introducció i conceptes generals
  3. Accions amb diapositives
  4. Treball amb objectes
  5. Documentació de la presentació
  6. Dissenys o estils de presentació
  7. Impressió de diapositives en diferents suports
  8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Anglès: Gestió comercial 240h

Data d’inici: 11 d’octubre
Horari:
de 9h a 14h
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26 o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Anglès: Gestió comercial 240h

Data d’inici: 12 de març de 2020
Horari:
de 9h a 14h
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26 o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Tècniques de rehabilitació: Fisioteràpia i Psicomotricitat 30H

Data d’inici: 21 d’octubre
Horari:
de 17.30h a 20.30h
Només 12 places
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

Continguts

 1. Models d’intervenció.
 2. Tècniques d’intervenció.
 3. Àrees d’intervenció.

 

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26 o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Creació i manteniment de pàgines web (avançat) 60H

Data d’inici: 23 de setembre
Horari:
de 17.30h a 20.30h
Només 9 places
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

Continguts

 1. El llenguatge HTML.
  1. Creació de l’esbós d’una pàgina Web
  2. Crear i organitzar un lloc Web
  3. Propietats de la pàgina
  4. Capes
  5. Creació de taules
  6. Text
  7. Imatges
 2. Contingut dinàmic.
  1. Programació PHP.
  2. Sintaxi del llenguatge.
  3. Funcions bàsiques.
  4. Estructures condicionals bàsiques.
  5. JavaScript.
  6. Inserció de scripts a la web.
 3. Bases de dades
  1. Concepte i estructura de base de dades.
  2. Gestió de les dades amb MySQL.
  3. Accés a les dades des de la web amb PHP.
  4. Consultes SQL per gestionar bases de dades des de la web.
  5. Seguretat de les dades enfront atacs externs.
 4. Multimèdia. Flash
 5. Manteniment de la pàgina web

 

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26 o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Gestió de Recursos Humans 60h

Data d’inici: 23 de setembre
Horari:
de 17.30h a 20.30h
Només 13 places
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

Continguts

 1. Direcció estratègica dels RRHH
 2. Planificació, reclutament, selecció i integració
 3. Política de retribució
 4. Prevenció de riscos laborals
 5. Gestió de la formació
 6. Legislació laboral

 

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26 o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Page 1 of 3

Mecabit 2020 | Tots els drets reservats & Creat per Web&Socials

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
RSS
Facebook
Facebook
Instagram
×