Categoria: Cursos treballadors en actiu Page 1 of 2

Prevenció de riscos laborals (bàsic) 60h

Data d’inici: 11 de febrer de 2020
Horari:
de 17h a 20.30h
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 60 hores de formació presencial.

Objectius generals:

L’objectiu d’aquest curs és dotar als assistents del nivell bàsic en prevenció establerta pel R.D. 39/97 en el seu annex IV i en el V Conveni General de la Construcció en l’article 166.

Continguts del curs:

 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
  -El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
  -Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
  -Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
  -Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

 2. Riscos generals i la seva prevenció.
  -Riscos lligats a les condicions de seguretat.
  -Riscos lligats al medi ambient del treball.
  -La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
  -Sistemes elementals de control de riscos. Medis de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
  -Plans d’emergència i evaquació.
  -El control de salut dels treballadors.

 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
  -Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, andamis, plataformes de treball, escales, etc).
  -Implantació d’obra. Locals higiènico-sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  -Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
  -Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques.
  -Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
  -Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, CSS, treballadors designats, etc).

 5. Primers auxilis
  Procediments generals
  Pla d’actuació.

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Treball en Equip 30h

Data d’inici: 15 de gener de 2020
Horari:
de 17.30h a 20.30h
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

  Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 30 hores de formació presencial.

Objectius generals:

 • Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d’alt rendiment i les claus d’èxit per potenciar el seu lideratge.
 • Aprendre a maximitzar el seu potencial a través d’una comunicació efectiva, la gestió emocional, la generació de confiança i la consecució d’objectius a través d’un pla d’acció.
 • Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació
  d’equips.

Objectius específics:

 • Treballar estratègies per a la creació d’equips i la seva dinamització.
  Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l’organització i els moments de l’equip de treball.
 • Identificar les característiques i l’evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica defuncionament.
 • Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l’ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors.
 • Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l’àmbit de l’organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.
 • Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.
 • Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels col·laboradors.

Continguts del curs:

 1. El gestor i la seva importància a l’equip
 2. De què parlem quan parlem d’equip
 3. Més que equip: equip d’alt rendiment: caracteristiques
 4. Habilitats per a una comunicació eficaç
 5. Feedback, eina fonamental en la gestió d’equips
 6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
 7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
 8. El gestor i la resolució de conflictes

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Habilitats de Comunicació 30h

Data d’inici: 15 de gener de 2020
Horari:
de 17.30h a 20.30h
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

  Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 30 hores de formació presencial.

Objectius generals:

– Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació
– Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació
– Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor
– Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal
– Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències

Objectius específics:

– Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal
– Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament d’unes relacions socials inevitables.
– Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes

Continguts del curs:

1. El procés de comunicació 
1.1. La comunicació interpersonal
1.2. Tipus de comunicacions
1.3. La comunicació eficaç
2. Anàlisi de la comunicació
2.1. Comunicació estratègica
2.2. Canals i informació 
2.3. Adaptació de missatges
3. Psicologia de l’interlocutor
3.1. Claus de l’empatia
3.2. Llenguatge positiu
3.3. Raó i emoció
3.4. Les emocions bàsiques
4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
4.1. L’actitud assertiva
4.2. Neutralitzar comportaments agressius
4.3. Formular opinions i crítiques correctament
4.4. Prevenció de conflictes
5. Dificultats davant el oient
5.1. Barreres de la comunicació 
5.2. Aconseguir l’atenció
5.3. L’expressió oral i escrita
5.4. Altres dificultats en la comunicació 
6. Escolta activa
6.1. El funcionament de l’escolta
6.2. Temps lliure mental
6.3. Desenvolupar l’habilitat d’escoltar
7. Comunicació no verbal

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Recepció i Administració (155h)

Data d’inici: Properament
Horari:

Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

   
Aquest és un curs subvencionat per a joves dins del programa de garantia juvenil – PICE.
Consta d’un total 155 hores de formació presencial.

Continguts del curs

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Socorrisme i Primers Auxilis – CREU ROJA (155h)

Data d’inici: Properament
Horari:

Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

   
Aquest és un curs subvencionat per a joves dins del programa de garantia juvenil – PICE.
Consta d’un total 155 hores de formació presencial.

Continguts del curs

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Ajudant d’estètica (155h)

Data d’inici: Properament
Horari:

Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

   
Aquest és un curs subvencionat per a joves dins del programa de garantia juvenil – PICE.
Consta d’un total 155 hores de formació presencial.

Continguts del curs

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Ajudant de cuina (155h)

Data d’inici: Properament
Horari:

Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

   
Aquest és un curs subvencionat per a joves dins del programa de garantia juvenil – PICE.
Consta d’un total 155 hores de formació presencial.

Continguts del curs

 • Carnet de manipulador d’aliments.
 • Carnet d’al·lèrgies alimentàries.
 • Classes pràctiques de cuina i sala.

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Mosso de Magatzem i Ajudant d’Electricitat (185h)

Data d’inici: Properament
Horari:

Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú

 

   
Aquest és un curs subvencionat per a joves dins del programa de garantia juvenil – PICE.
Consta d’un total 185 hores de formació presencial.

Continguts del curs

 • Carnet de manipulador d’aliments.
 • Carnet de carretó.
 • Prevenció de riscos laborals

 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Català B (nivell intermedi) 120h

Data d’inici: 25 de novembre de 2019
Horari:
de 17h a 20.30h
Lloc:
C/ Recreo, 4 – Vilanova i la Geltrú


Aquest és un curs subvencionat per a treballadors ocupats en règim general o autònoms.
Consta d’un total 120 hores de formació presencial.

Període d’inscripció a les proves.

Del 28 de gener al 13 de febrer.

Dates d’examen.

Certificat de nivell intermedi (B2): 4 de maig
Certificat de nivell de suficiència (C1): 25 de maig
 

 

Reserva la teva plaça al ☎93 811 52 26, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT-FETRECURSOS

Dietètica i Nutrició 30h

Data d’inici: 25 de juny de 2020
Horari:
de 18h a 22h
Dies:
dimarts i dijous
Lloc:
Al nostre Campus Virtual

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades, amb prioritat per a treballadors en actiu en règim general o autònoms.

Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Consta d’un total de 30 hores de formació que es distribueixen de la següent manera:
Aula Virtual: 18h a 21h (24h)
Treball individual: 21h a 22h (6h)

Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius generals del curs de Dietètica i Nutrició:

L’objectiu del curs és, de manera general, revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l’ésser humà.

Objectius específics del curs de Dietètica i Nutrició:

Els objectius específics són:
– Aprofundir en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament.
– Els requeriments en situacions normals.
– La valoració de l’estat nutricional.

Contingutss del curs de Dietètica i Nutrició:

 1. L’energia, principis immediats
 2. Nutrients energètics i no energètics
 3. Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients
 4. Grups d’aliments
 5. Qualitat i higiene dels aliments
 6. L’equilibri alimentari

Reserva ja la teva plaça trucant al ☎601 17 95 56 o a través d’aquest formulari

Page 1 of 2

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
RSS
Instagram
×

Powered by WhatsApp Chat

×