El passat 21 d’abril de 2020, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual es van aprovar els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Un dels punts a què feia referència és al canvi de modalitat de formació, mitjançant un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) o eines telemàtiques, de forma que aquells cursos iniciats o pendents d’inici, que tenien com a modalitat d’impartició la presencial, es puguin seguir de forma virtual, adaptant els mòduls formatius a aquesta mesura.

El mòdul de pràctiques professionals no laborals, tutories i sessions presencials d’avaluació exigides en cada certificat de professionalitat es realitzaran una vegada finalitzat el període de suspensió de la formació presencial.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari.