Data d’inici: 12/02/2021
Horari:
de 18h a 21h
Dies: dilluns, dimecres i divendres
Finalitza el: 09/05/2021
Lloc:
Al nostre Campus Virtual

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades, amb prioritat per a treballadors en actiu en règim general o autònoms.
Consta d’un total de 60 hores de formació.
Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.
Si la situació ho permet es realitzarà alguna sessió presencial a mode de presentació.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius generals del curs de Comptabilitat bàsica:

  • Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
  • Definir els objectius de la comptabilitat
  • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

Objectius específics del curs de Comptabilitat bàsica:

– Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
– Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
– Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
– Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
– En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

Continguts del curs Comptabilitat bàsica:

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys
2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables 2.2.1. Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament
3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.
4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA
5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

Reserva la teva plaça al ☎601 17 95 56, a través d’aquest formulari o bé apropa’t al nostre centre de formació MECABIT – FETRECURSOS

12