AVÍS LEGAL

Avís Legal: L’informem que les dades que ens facilita no seran cedides sota cap concepte sense la seva expressa autorització. I seran tractades dins de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. (LOPD) Seran incloses en un fitxer informàtic denominat clients, La funció de recollir aquestes dades és poder elaborar un pressupost, informar dels nostres serveis i productes de la nostra empresa. I al signar aquest formulari estan acceptant expressament la recepció dels mateixos, per qualsevol mitjà de comunicació. La conseqüència de no emplenar degudament aquest formulari seria que no tindria accés als nostres serveis ni promocions. El responsable d’aquest fitxer és FET RECURSOS, SL amb CIF: B66103680, amb domicili a efectes de notificacions en CARRER RECREO 4 1r PIS de VILANOVA I LA GELTRÚ, (CP: 08800) de Barcelona.

L’informem que les seves dades no seran cedides a cap altra companyia. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. Vostè té dret a l’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a info@mecabit.com. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1r a petició seva. 2n quan hagin deixat de ser necessaris per als fins que van motivar la seva recollida.
Les parts son sotmeses, a seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fuero, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.