Data d’inici: 28/05/2021
Horari:
de 18h a 21h
Dies: dilluns, dimecres i divendres
Finalitza el: 16/06/2021
Lloc:
Al nostre Campus Virtual

Aquest és un curs 100% subvencionat.
Poden optar per una plaça tant persones ocupades com desocupades amb prioritat per a treballadors en actiu.
Consta d’un total de 25 hores de formació.
Donada la situació actual es realitza en un entorn virtual d’aprenentatge.
Les classes s’ofereixen en remot i de manera sincrònica a través del Campus Virtual de Mecabit en l’horari assenyalat.
Si la situació ho permet es realitzarà alguna sessió presencial a mode de presentació.

Dubtes? Te’ls resolem al 601 17 95 56.

Objectius generals del curs Anàlisi i control de costos:

Continguts del curs Anàlisi i control de costos:

 1. Fonaments de la comptabilitat analítica
  1.1. Definició i objectius
  1.2. Estructura de costos. Classificació
  1.3. Sistemes d’imputació de costos
  1.4. Anàlisi de costos i presa de decisions
 2. El mètode de costos complets (full-costing)
  2.1. Generalitats
  2.2. Sistemes de costos complets
  2.3. Implementació i limitacions
  2.4. Variants del model
 3. El model direct-costing
  3.1. Fonaments del model
  3.2. Aplicacions del model
  3.3. Anàlisi de resultats
  3.4. Equivalència de models
 4. El model ABC
  4.1. Objectius. Origen i definicions
  4.2. Aplicacions del model
  4.3. Les activitats. Identificació, classificació i costos
  4.4. Pressupostos. Síntesi del sistema pressupostari
 5. Els costos estàndards
  5.1. Definició i avantatges
  5.2. Classes d’estàndards
  5.3. Modes d’establir els costos estàndards
  5.4. El pressupost flexible
  5.5. Resultats
  5.6. Desviacions

Reserva la teva plaça al ☎601 17 95 56, o bé a través d’aquest formulari