Dins del programa de Garantia Juvenil, els projectes singulars ofereixen als joves una certificació professional per tal de millorar la seva ocupabilitat.
Els certificat professionals, són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.
Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per a obtenir el certificat de professionalitat.

Actualment tenim una oferta formativa del Projecte Singular en diferents àmbits

• Atenció al client consumidor i usuari
• Operacions auxiliar d’enregistrament de dades i documents
• Mediació comunitària
• Assessorament per a la creació d’empreses