El programa POEJ (Plan Operativo de Empleo Juvenil) promou l’emprenedoria entre el col·lectiu de joves en el marc del Programa de Garantía Juvenil a Catalunya, oferint assessorament i seguiment individualitzat.
El programa està finançat pel Fons Social Europeu i dissenyat per als joves amb esperit emprenedor, als que proporcionem una sèrie d’eines encaminades a constituir i gestionar el teu propi projecte.Acompanyem a les persones emprenedores des de la idea de negoci fins a la posada en marxa de l’empresa

El projecte està orientat als joves menors de 30 anys que no estan desocupats i no integrats en el sistema educatiu, per a formar-los i assessorar-los en el seu projecte empresarial i l’eventual creació de la seva pròpia empresa.

El programa contempla tres fases:

 • Promoció: Accions de promoció de l’activitat emprenedora (etapa per atraure l’atenció de joves amb potencial emprenedor).
 • Formació: Formació grupal i individual en àrees de coneixement que permetin a l’alumne avançar en la definició del model de negoci. Formació a l’empresa, individual o grupal, que consistirà en jornades d’intercanvi en start-up o empreses de recent creació.
 • Mentoring i acompanyament.

Àrees de coneixement

El desenvolupament del programa es basa en les següents àrees de coneixement:

 • Producte: Els equips han d’aconseguir definir les característiques principals del seu primer producte/servei i de les seves funcionalitats.
 • Màrqueting i Comunicació: Aconseguir definir els missatges clau pels diferents segments de client, i el seu posicionament i imatge corporativa.
 • Mercat: Els emprenedors han d’aconseguir millorar el coneixement dels clients, les dinàmiques del sector i la diferenciació respecte a la competència.
 • Equip: Definir les característiques que ha de tenir l’equip per aconseguir un creixement controlat. Distribució de rols i responsabilitats, i alternatives de contractació.
 • Legal: Aliança d’equips, registre de marques, procés de constitució de l’empresa.
 • Econòmic-financer: Necessitats financeres durant la vida del projecte, indicadors i projecció econòmica.
 • Estratègia: Definició del model de negoci, i sistema de seguiment basat en mètriques de creixement.
 • Operacions: Responsabilitats, eines, cadena de valor, i punts de contacte amb l’usuari/client.
 • Comercial: Segmentació de clients i validació del prototip.

 

[siteorigin_widget class=”Inked_Buttons_SO_Widget”][/siteorigin_widget]